Đầu tư - Hoạt động

Trước tình hình khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việc cắt giảm đơn hàng, cắt giảm lao động, giờ làm, một số doanh nghiệp (DN) trong tỉnh cũng đang có kế hoạch cắt giảm, đồng thời có không ít DN có nhu cầu mở rộng sản xuất, tuyển dụng...
Chiều ngày 20/12/2016 tại trụ sở UBND xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, Ban quản lý các khu công nghiệp đã chủ trì tổ chức công bố quy hoạch Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại.
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Nhà máy chế biến thủy sản Bến Tre với công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng (khoảng 19,5 triệu USD) với diện tích đất sử dụng 26.580 m2; sau hơn 1 năm xây dựng đã vận hành...
Sau quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, tháng 10 năm 2013 công ty TNHH Nidec Took chính thức từng bước đưa nhà máy đi vào hoạt động.
Qua quá trình cố gắng xây dựng, ngày 14 tháng 11 năm 2013 Công ty TNHH Puratos Grand-Place đã tỗ chức lễ khánh thành nhà máy thu mua và lên men & Trung tâm phát triển cacao tại Khu công nghiệp Giao Long tỉnh Bến Tre.
Khu công nghiệp Bến Tre đã có những cố gắng nhất định trong việc đẩy mạnh trong kêu gọi đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 Năm 2013 tình hình kinh tế của đất nước vẫn còn khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất...
Sáu tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý các KCN Bến Tre đã cấp mới 5 Giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký 628,5 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án FDI vốn đăng ký 13,6 triệu USD. Lũy kế đến nay, KCN Bến Tre hiện có 38 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 9.597...
Qua quá trình cố gắng xây dựng, ngày 14 tháng 11 năm 2013 Công ty TNHH Puratos Grand-Place đã tỗ chức lễ khánh thành nhà máy thu mua và lên men & Trung tâm phát triển cacao tại Khu công nghiệp Giao Long tỉnh Bến Tre.
Khu công nghiệp Bến Tre đã có những cố gắng nhất định trong việc đẩy mạnh trong kêu gọi đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013.
Đăng kí nhận Đầu tư - Hoạt động