Tin tức - Sự kiện

Ngày 29 tháng 01 năm 2013, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Nhà máy sản xuất phân bón Lio Thái - Bến Tre” do Công ty TNHH Phân bón Lio Thái làm chủ đầu tư,...
Nhằm trang bị tốt hơn những kiến thức, kỹ năng quản lý môi trường cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Bền Vững tổ...
Nhằm trang bị tốt hơn những kiến thức, kỹ năng quản lý môi trường cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Bền Vững tổ...
Ngày 15 tháng 03 năm 2016, tại phòng họp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý) tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án "Nhà máy chế biến dừa Á Châu" của Công ty cổ phần chế biến...
Kết quả 9/9 thành viên có mặt đồng ý thông qua nhưng phải chỉnh sửa bổ sung, tuy nhiên sau đó Công ty cổ phần chế biến dừa Á Châu đã xin điều chỉnh lại nội dung ĐTM theo đúng giấy chứng nhận đầu tư với Công suất 10.000...
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Nhà máy chế biến thủy sản Bến Tre với công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng (khoảng 19,5 triệu USD) với diện tích đất sử dụng 26.580 m2; sau hơn 1 năm xây dựng đã vận hành...
Sau quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, tháng 10 năm 2013 công ty TNHH Nidec Took chính thức từng bước đưa nhà máy đi vào hoạt động.
Qua quá trình cố gắng xây dựng, ngày 14 tháng 11 năm 2013 Công ty TNHH Puratos Grand-Place đã tỗ chức lễ khánh thành nhà máy thu mua và lên men & Trung tâm phát triển cacao tại Khu công nghiệp Giao Long tỉnh Bến Tre.
Khu công nghiệp Bến Tre đã có những cố gắng nhất định trong việc đẩy mạnh trong kêu gọi đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 Năm 2013 tình hình kinh tế của đất nước vẫn còn khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất...
Sáu tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý các KCN Bến Tre đã cấp mới 5 Giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký 628,5 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án FDI vốn đăng ký 13,6 triệu USD. Lũy kế đến nay, KCN Bến Tre hiện có 38 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 9.597...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện