Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Ngày 28/12/2022, tại Nhà điều hành Khu Công nghiệp Giao Long, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Công đoàn cơ sở đã phối hợp, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Đến tham dự hội nghị có Ông Lê Văn Nhiên -  Bí thư Đảng ủy,Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp; Ông Lê Tuấn Kiệt - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp; Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp; cùng toàn thể CBCC, VC, NLĐ tham dự hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành thực hiện các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2022; xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023; Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và chương trình công tác năm 2023; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới; Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Chủ tịch công đoàn cơ sở; Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác;

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tú Trinh)

Hội nghị đã biểu quyết đề cử đoàn Chủ tịch và ban Thư ký để điều hành chương trình hội nghị, đoàn Chủ tịch đã được hội nghị bầu gồm: Ông Lê Văn Nhiên -  Bí thư Đảng ủy,Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp; Ông Lê Tuấn Kiệt - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp; Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp.

Đoàn Chủ tịch hội nghị.

Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị. (Ảnh: Tú Trinh)

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2023-2024.

Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2023-2024. (Ảnh: Tú Trinh)

Qua 01 buổi làm việc với nhiều vấn đề được trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến, với sự điều hành của đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 đã hoàn thành đúng và đầy đủ các nội dung mà chương trình đã đề ra. Đồng thời, hội nghị đã thống nhất cao nội dung Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC năm 2023.

Tác giả: 

Thiệu Phan

Các tin cùng chuyên mục