Bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn “Kiến thức và kỹ năng quản lý môi trường cho các doanh nghiệp”

Nhằm trang bị tốt hơn những kiến thức, kỹ năng quản lý môi trường cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Bền Vững tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Kiến thức và kỹ năng quản lý môi trường cho các doanh nghiệp”, lớp học diễn ra trong 02 ngày 16-17 tháng 9 năm 2014 với trên 40 học viên.
Đối tượng khóa học này dành cho chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ quản lý dự án, công nhân viên, kỹ thuật viên, tư vấn viên... làm việc cho doanh nghiệp, đặc biệt các cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách/ phụ trách về môi trường. 
Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức, chính sách, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho các đối tượng đang trực tiếp tham gia công tác bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp. Thông qua lớp tập huấn, Báo cáo viên đã cung cấp cho học viên các nội dung như sau:
         - Các kiến thức cơ bản về môi trường
         - Phân tích các tác động môi trường của Nhà máy/Doanh nghiệp và các biện pháp giảm thiểu, kiểm soát.
         - Thủ tục pháp lý về môi trường doanh nghiệp phải tuân thủ và thực hiện và Giám sát môi trường, tiêu chuẩn/quy chuẩn về môi trường, thanh tra môi trường.
Đến tham dự buổi bế giảng, Ông Huỳnh Văn Nuôi Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre đánh giá cao sự cố gắng của các học viên đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp, trong điều kiện công việc bận rộn, tranh thủ thời gian tham dự khoá học. Lớp học đã đạt được những kết quả khá tốt như việc thực hiện nghiêm túc giờ giấc, đảm bảo nội dung vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới, thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo vệ môi trường.
 Kết thúc buổi bế giảng ông Huỳnh Văn Nuôi Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre đã trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa đào tạo.

Các tin cùng chuyên mục