Bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn “Quản lý rủi ro pháp lý về môi trường cho doanh nghiệp”

Nhằm trang bị tốt hơn những kiến thức, kỹ năng quản lý môi trường cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Bền Vững tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Quản lý rủi ro pháp lý về môi trường cho doanh nghiệp”, lớp học diễn ra trong 02 ngày 23-24 tháng 9 năm 2015. Đối tượng khóa học này dành cho chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ quản lý dự án, công nhân viên, kỹ thuật viên, tư vấn viên... làm việc cho doanh nghiệp, đặc biệt các cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách/ phụ trách về môi trường.
Các thành viên dự lớp đào tạo
Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức, chính sách, quy định của Luật bảo vệ môi trường 2014 cho các đối tượng đang trực tiếp tham gia công tác bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp. Thông qua lớp tập huấn, Báo cáo viên đã cung cấp cho học viên các nội dung như sau:
- Các kiến thức cơ bản về môi trường, quy định của Luật bảo vệ môi trường 2014.
- Phân tích các tác động môi trường của Nhà máy/Doanh nghiệp và các biện pháp giảm thiểu, kiểm soát.
- Thủ tục pháp lý về môi trường doanh nghiệp phải tuân thủ và thực hiện và Giám sát môi trường, tiêu chuẩn/quy chuẩn về môi trường, thanh tra môi trường.
- Hướng dẫn công tác quản lý hồ sơ về môi trường của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy.
Đến tham dự buổi bế giảng, Ông Bùi Hoàng Phương Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre đánh giá cao sự cố gắng của các học viên đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp, trong điều kiện công việc bận rộn, tranh thủ thời gian tham dự khoá học. Lớp học đã đạt được những kết quả khá tốt như việc thực hiện nghiêm túc giờ giấc, đảm bảo nội dung vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới, thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo vệ môi trường. Để phát huy hiệu quả khoá học, đề nghị các học viên đã tiếp thu kiến thức cùng với kinh nghiệm thực tiễn của mình, triển khai thực hiện vào công tác quản lý môi trường của đơn vị, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, xanh, sạch đẹp hơn.
Kết thúc buổi bế giảng, ông Bùi Hoàng Phương trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa đào tạo.

Tác giả: 

Võ Quốc Tuấn - Phòng QLMT

Các tin cùng chuyên mục