Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng

Phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng: Tham mưu cho Trưởng ban thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp; Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp; Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp;  Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình trong khu công nghiệp theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền; Phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh trong công tác kiểm tra an toàn cháy nổ trong khu công nghiệp; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Các tin cùng chuyên mục