Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre.

Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Bến Tre – Ông Cao Văn Trọng đã ký ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND.
 
Theo đó, Quyết định công bố 09 thủ tục hành chính ban hành mới, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Về việc công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.
 
Nội dung cụ thể vui lòng xem: Quyết định số 43/QĐ-UBND./.

Tác giả: 

Hoàng Lê Thanh

Các tin cùng chuyên mục