Hội thao công đoàn viên chức tỉnh năm 2012

Hội thao diễn ra từ ngày 30/8/2012 đến 01/9/2012 tại trung tâm huấn luyện & thi đấu thể dục thể thao tỉnh và sân bóng đá mini xã Phú Hưng. Tại hội thao lần này, Ban quản lý các khu công nghiệp đã tham dự các môn : kéo co, bóng đá nam mini, cờ tướng, cầu lông đôi nam. Sau đây là bảng kết quả thi đấu chung cuộc tại hội thao lần này:
 
MÔN KÉO CO
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐƠN VỊ
HẠNG NHẤT Sở văn hóa thể thao và du lịch
HẠNG NHÌ Ban quản lý các khu công nghiệp
HẠNG BA
+ Thanh tra tỉnh
 + Sở tài nguyên và môi truờng
MÔN BÓNG ĐÁ NAM MINI
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐƠN VỊ
HẠNG NHẤT Ban quản lý các khu công nghiệp
HẠNG NHÌ Sở văn hóa thể thao và du lịch
HẠNG BA
+ Sở nội vụ
+ Sở lao động thương binh và xã hội
MÔN CẦU LÔNG ĐÔI NAM
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐƠN VỊ
HẠNG NHẤT Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi
HẠNG NHÌ Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi
HẠNG BA
+Sở kế hoạch đầu tư
+Sở xây dựng
MÔN CẦU LÔNG ĐÔI NỮ
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐƠN VỊ
HẠNG NHẤT Bảo hiểm xã hội
HẠNG NHÌ Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi
HẠNG BA Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi
MÔN CẦU LÔNG ĐÔI NAM NỮ
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐƠN VỊ
HẠNG NHẤT Sở lao động thương binh và xã hội
HẠNG NHÌ Sở Văn hóa thể thao và du lịch
HẠNG BA
+Kho bạc nhà nuớc
+Đài phát thanh và truyền hình tỉnh
MÔN CỜ TƯỚNG
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐƠN VỊ
HẠNG NHẤT Sở tài nguyên và môi trường
HẠNG NHÌ Sở lao động thương binh và xã hội
HẠNG BA Sở văn hóa thể thao và du lịch
MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐƠN VỊ
HẠNG NHẤT Kho bạc nhà nước tỉnh
HẠNG NHÌ Cục thuế tỉnh
HẠNG BA
+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
+ Văn phòng tỉnh ủy
MÔN BÓNG CHUYỀN NAM
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐƠN VỊ
HẠNG NHẤT Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi
HẠNGNHÌ Sở Lao động thương binh và xã hội
HẠNG BA
+Đài phát thanh và truyền hình tỉnh
+Cục thi hành án
MÔN QUẦN VỢT ĐÔI NAM
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐƠN VỊ
HẠNG NHẤT Sở văn hóa thể thao và du lịch
HẠNG NHÌ Sở văn hóa thể thao và du lịch
 HẠNG BA
+ Sở nội vụ
+ Cục thuế tỉnh
 
 KẾT QUẢ HỘI THAO CÔNG ĐÒAN VIÊN CHỨC TỈNH NĂM 2012:
 Hạng Nhất tòan đòan   : Sở văn hóa thể thao và du lịch
 Hạng nhì                     : Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi
 Hạng ba                      : Sở lao động thương binh và xã hội

Tác giả: 

Hoàng Lê Thanh

Các tin cùng chuyên mục