Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án"Nhà máy than hoạt tính Jacobi Carbons Việt Nam" của Công ty TNHH MTV Jacobi Carbons Việt Nam

Sau hơn 10 năm Công ty TNHH MTV Jacobi Carbons Việt Nam đầu tư và đi vào hoạt động tạo được việc làm cho người dân Bến Tre và sử dụng nguyên liệu của địa phương góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Đến nay Công ty đã phát triển ổn định vì thế đã nâng cấp và bố trí lại công đoạn trong sản xuất nhằm đảm bảo công tác sản xuất sạch hơn, vệ sinh môi trường nhà máy và khu vực xung quanh. Ngày 21 tháng 06 năm 2016, tại phòng họp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý) tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án "Nhà máy than hoạt tính Jacobi Carbons Việt Nam" của Công ty TNHH MTV Jacobi Carbons Việt Nam tại lô A10, A11, A12, Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với quy mô 27.400m2, tổng vốn đầu tư 180.420.550.000 đồng (một trăm tám mươi tỷ bốn trăm hai mươi triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng); Dự án sản xuất than hoạt tính với công suất 12.000.000 tấn/năm.
Quang cảnh buổi họp Hội đồng thẩm định ĐTM
dự án "Nhà máy than hoạt tính Jacobi Carbons Việt Nam"
Chủ trì phiên họp, Ông Bùi Hoàng Phương – Phó Chủ tịch hội đồng – Phó Trưởng ban Ban Quản lý cùng với các thành viên gồm: Mời Phó Giáo sư Tiến sỹ Đinh Xuân Thắng – Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng Môi trường Hoa Lư chuyên gia môi trường về lĩnh vực xử lý khí thải (đặc biệt là khí thải lò hơi); Ông Đoàn Văn Phúc - P.GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Nguyễn Văn Vưng - P.GĐ Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở ban ngành có liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Phòng Kinh tế ngành VP.UBND tỉnh, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh, UBND huyện Châu Thành. Sau khi nghe chủ đầu tư, đơn vị tư vấn báo cáo nội dung ĐTM các thành viên hội đồng đã phân tích, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến môi trường của dự án và biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đó. Hội đồng đã đánh giá cao trách nhiệm của nhà đầu tư dự án có quan tâm đến vấn đề môi trường, giải pháp trong xây dựng và đi vào hoạt động; duy trì công tác bảo vệ môi trường với kết quả 8/8 thành viên hội đồng thông qua báo cáo nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung.
Sau khi các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến, Phó Chủ tịch hội đồng kết luận thống nhất thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn chỉnh và quản lý môi trường có hiệu quả chủ đầu tư và đơn vị tư vấn môi trường phải chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đóng góp của hội đồng. Đồng thời yêu cầu chủ dự án phải nhanh chóng hoàn thiện báo cáo ĐTM gửi về Ban Quản lý để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng đưa dự án vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Các tin cùng chuyên mục