Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy chế biến hạt ca cao Bến Tre – giai đoạn II, công suất 5.000 tấn/năm" của Công ty TNHH Puratos Grand Place Việt Nam

Năm 2013, Công ty TNHH Puratos Grand Place Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế hạt ca cao (hạt ca cao lên men) với công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm (giai đoạn I) đến nay đã đi vào hoạt động ổn định. Hiện tại Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng thêm giai đoạn II với quy mô công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm (từ hạt ca cao lên men sản xuất thành bột ca cao Mass). Ngày 5 tháng 10 năm 2016, tại phòng họp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý) tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án "Nhà máy chế biến hạt ca cao Bến Tre – giai đoạn II, công suất 5.000 tấn/năm" của Công ty TNHH Puratos Grand Place Việt Nam tại lô F1, F2, F3, Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với quy mô 30.120,5 m2 trong đó giai đoạn II: 1.037,92 m2, tổng vốn đầu tư của giai đoạn II là 120.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi tỷ đồng); Dự án sản xuất bột ca cao Mass với công 5.000 tấn/năm.

Chủ trì phiên họp, Ông Bùi Văn Hiệp – Trưởng ban Ban Quản lý – Chủ tịch hội đồng cùng với các thành viên gồm: Ông Đoàn Văn Phúc - P.GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Nguyễn Văn Vưng - P.GĐ Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở ban ngành có liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Phòng Kinh tế ngành VP.UBND tỉnh, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh, UBND huyện Châu Thành. Sau khi nghe chủ đầu tư, đơn vị tư vấn báo cáo nội dung ĐTM các thành viên hội đồng đã phân tích, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến môi trường của dự án và biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đó. Hội đồng đã đánh giá cao trách nhiệm của nhà đầu tư dự án có quan tâm đến vấn đề môi trường, giải pháp trong xây dựng và đi vào hoạt động; duy trì công tác bảo vệ môi trường với kết quả 8/8 thành viên hội đồng thông qua báo cáo nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung.

Sau khi các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến, Chủ tịch hội đồng kết luận thống nhất thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn chỉnh và quản lý môi trường có hiệu quả chủ đầu tư và đơn vị tư vấn môi trường phải chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đóng góp của hội đồng. Đồng thời yêu cầu chủ dự án phải nhanh chóng hoàn thiện báo cáo ĐTM gửi về Ban Quản lý để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng đưa dự án vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Các tin cùng chuyên mục