Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy giấy Giao Long" của Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đã đi vào hoạt động năm 2007 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 09 năm Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đầu tư và đi vào hoạt động tạo được việc làm cho người lao động và sử dụng nguyên liệu của địa phương góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Đến nay Công ty đã phát triển ổn định vì thế đã quyết định nâng cấp, tăng quy mô công suất và bố trí lại công đoạn trong sản xuất nhằm đảm bảo công tác sản xuất sạch hơn, vệ sinh môi trường nhà máy và khu vực xung quanh. Ngày 24 tháng 8 năm 2016, tại phòng họp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý) tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án "Nhà máy giấy Giao Long" của Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre tại lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với quy mô 115.000m2, tổng vốn đầu tư 988.741.167.948 đồng (chín trăm tám mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm sáu mươi bảy nghìn, chín trăm bốn mươi tám đồng); Dự án hoạt động với công suất: Sản xuất giấy Kraft: 840 tấn/ngày; Sản xuất bao bì carton: 120 tấn/ngày.

Chủ trì phiên họp, Ông Bùi Văn Hiệp – Trưởng ban Ban Quản lý – Chủ tịch hội đồng cùng với các thành viên gồm: Mời Phó Giáo sư Tiến sỹ Đinh Xuân Thắng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Môi trường Hoa Lư chuyên gia môi trường về lĩnh vực xử lý khí thải (đặc biệt là khí thải lò hơi); Ông Đoàn Văn Phúc - P.GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở ban ngành có liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Phòng Kinh tế ngành VP.UBND tỉnh, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh, UBND huyện Châu Thành. Sau khi nghe chủ đầu tư, đơn vị tư vấn báo cáo nội dung ĐTM các thành viên hội đồng đã phân tích, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến môi trường của dự án và biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đó. Hội đồng đã đánh giá cao trách nhiệm của nhà đầu tư dự án, có quan tâm đến vấn đề môi trường (đặc biệt là vấn đề khí thải), giải pháp trong xây dựng và đi vào hoạt động; duy trì công tác bảo vệ môi trường với kết quả 8/8 thành viên hội đồng thông qua báo cáo nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung.

Sau khi các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến, Chủ tịch hội đồng kết luận thống nhất thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn chỉnh và quản lý môi trường có hiệu quả chủ đầu tư và đơn vị tư vấn môi trường phải chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đóng góp của hội đồng. Đồng thời yêu cầu chủ dự án phải nhanh chóng hoàn thiện báo cáo ĐTM gửi về Ban Quản lý xem trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng, đưa dự án vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Tác giả: 

Lê Thị Thảo

Các tin cùng chuyên mục