Khu công nghiệp Bến Tre một năm nhìn lại

Khu công nghiệp Bến Tre đã có những cố gắng nhất định trong việc đẩy mạnh trong kêu gọi đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

Năm 2013 tình hình kinh tế của đất nước vẫn còn khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp gặp rất nhiều khó khăn như, nguyên liệu không ổn định, giá cả tăng, giảm bất thường, đầu ra của sản phẩm chưa tốt, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước đứng trước khó khăn lớn. Trong bối cảnh chung, khu công nghiệp Bến Tre đã có những cố gắng nhất định trong việc đẩy mạnh trong kêu gọi đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt kết quả khá.

Trong năm đã cấp mới cho 8 dự án đầu tư mới, trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài; điều chỉnh tăng vốn mở rộng qui mô cho 3 dự án (có 01 dự án FDI), tổng vốn đăng ký 2.248 tỷ đồng (trong đó vốn FDI là 69 triệu USD). Đây là năm có kết quả kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp đạt kết quả cao nhất. Đến cuối năm 2013 tỷ lệ lấp đầy của Khu công nghiệp Giao Long đạt 96%, Khu công nghiệp An Hiệp đạt 90% và Khu công nghiệp Giao Long giai đoạn II đang san lắp mặt bằng cũng đã lấp đầy 67%. Trong toàn bộ các khu công nghiệp hiện có 35 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó 19 dự án FDI, đã đi vào hoạt động 24 dự án, 3 dự án đang xây dựng và 8 dự án đang làm các thủ tục để tiến hành khởi công vào đầu năm 2014. Suất đầu tư của các doanh nghiệp khu công nghiệp khá cao bình quân 259 tỷ đồng/ dự án và 64 tỷ đồng vốn đầu tư/1 ha đất công nghiệp.

 Việc hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng đạt kết quả khá, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.090 tỷ đồng ( giá so sách 2010) tăng 42,28% so cùng kỳ và chiếm 45% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Bến Tre, trong đó mức tăng trưởng cao nhất là các doanh nghiệp FDI tăng 50% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 342 triệu USD tăng 38% so cùng kỳ và chiếm 65% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, trong đó doanh nghiệp FDI tăng 47,5%, doanh nghiệp trong nước giảm 14,5%; tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp 22.500 lao động.

Khó khăn hiện nay là hệ thống hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp chưa đồng bộ như nhà ở công nhân, nhà trẻ, mẫu giáo, các điểm vui chơi giải trí cho công nhân, vệ sinh môi trường trong các nhà trọ công nhân đang là vấn đề nổi lên cần phải xem xét, các chính sách của nhà nước thiếu đồng bộ cần phải được cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp.

Tỉnh Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập mới 05 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.200 ha. Tuy nhiên, việc phát triển khu công nghiệp Bến Tre đang đứng trước khó khăn lớn là đất sạch dành cho phát triển khu công nghiệp đã đầu tư xong hạ tầng còn không nhiều, nguồn lực của tỉnh cho đầu tư hạ tầng khu công nghiệp rất khó khăn, trong điều kiện hiện tại việc kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là cực kỳ khó khăn do bị ràng buộc nhiều chính sách nên việc đầu tư không hiệu quả. Đây là vấn đề lãnh đạo tỉnh cần tập trung tháo gỡ. Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành cần sớm hướng dẫn thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ-CP giúp cho các Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi đi vào cuộc sống nhanh hơn từ đó giúp cho môi trường đầu tư sẽ có năng lực mới; bên cạnh đó đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ hỗ trợ cho các tỉnh khó khăn như Bến Tre nhưng việc sử dụng vốn đầu tư phát triển khu công nghiệp đem lại kết quả tốt thêm nguồn vốn đầu tư khu công nghiệp thứ 3 để giúp địa phương phát triển kinh tế giải quyết lao động tại địa phương./.

Các tin cùng chuyên mục