Thẩm định ĐTM của Công ty Lio Thái

Ngày 29 tháng 01 năm 2013, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Nhà máy sản xuất phân bón Lio Thái - Bến Tre” do Công ty TNHH Phân bón Lio Thái làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng, đây là dự án được chuyển giao công nghệ và áp dụng những kinh nghiệm trong quản lý sản xuất từ Công ty TNHH phân bón hữu cơ Greenfield (KCN Phan Thiết - Bình Thuận). Và báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Bến Tre” của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản làm chủ đầu tư.

Phiên họp dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Văn Nuôi trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Bến Tre - Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày các báo cáo ĐTM, thành viên trong Hội đồng đánh giá về cơ bản các báo cáo ĐTM được trình bày khá đầy đủ theo quy định. Nội dung các báo cáo ĐTM đã phản ánh được các nguồn gây tác động, quy mô tác động đến môi trường, đồng thời đưa ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm có tính khả thi.
Kết quả: các thành viên tham gia hội đồng đồng ý thông qua nhưng phải chỉnh sửa bổ sung, giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án.

Tác giả: 

Nguồn tin: www.btriza.gov.vn

Các tin cùng chuyên mục