Thẩm định ĐTM dự án "Nhà máy chế biến dừa Á Châu Công suất 10.000 tấn bột sữa dừa/năm và 20.000.000 lít nước cốt dừa/năm" của Công ty cổ phần chế biến dừa Á Châu

Ngày 15/3/2016 Ban Quản lý các khu công nghiệp (Ban Quản lý) đã tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án “Nhà máy chế biến dừa Á Châu – với Công suất 12.000.000 lít nước cốt dừa/năm”. Kết quả 9/9 thành viên có mặt đồng ý thông qua nhưng phải chỉnh sửa bổ sung, tuy nhiên sau đó Công ty cổ phần chế biến dừa Á Châu đã xin điều chỉnh lại nội dung ĐTM theo đúng giấy chứng nhận đầu tư với Công suất 10.000 tấn bột sữa dừa/năm và 20.000.000 lít nước cốt dừa/năm, bổ sung so với trước là 8.000.000 lít nước cốt dừa/năm và 10.000 tấn bột sữa dừa/năm.
Do đó ngày 01/4/2016, tại phòng họp Ban Quản lý tổ chức họp thẩm định lại dự án với công suất theo đúng giấy chứng nhận đầu tư. Chủ trì phiên họp, Ông Bùi Văn Hiệp - Chủ tịch hội đồng - Trưởng ban Ban Quản lý cùng với các thành viên gồm: Ông Đoàn Văn Phúc - P.GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Nguyễn Văn Vưng - P.GĐ Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở ban ngành có liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Phòng Kinh tế ngành VP.UBND tỉnh, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh. Sau khi nghe chủ đầu tư, đơn vị tư vấn báo cáo nội dung ĐTM các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao trách nhiệm của nhà đầu tư dự án; có quan tâm đặc biệt đến vấn đề môi trường, giải pháp trong xây dựng và đi vào hoạt động; duy trì công tác bảo vệ môi trường với kết quả 8/8 thành viên hội đồng thông qua báo cáo nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung.
Sau khi các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến, Chủ tịch hội đồng kết luận thống nhất thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn chỉnh và quản lý môi trường có hiệu quả chủ đầu tư và đơn vị tư vấn môi trường phải chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đóng góp của hội đồng. Đồng thời yêu cầu chủ dự án phải nhanh chóng hoàn thiện báo cáo ĐTM gửi về Ban Quản lý để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng, đưa dự án vào hoạt động theo đúng kế hoạch./.

Tác giả: 

Lê Thị Thảo - CV Quản lý Môi trường thuộc BQLCKCN

Các tin cùng chuyên mục