Thông báo về việc xin chủ trương cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp thực hiện việc cấp phép lao động sau ngày 01/4/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản 1112/UBND-VX ngày 14/4/2016 .....

Các tin cùng chuyên mục