Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ 1

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và phát động Phong trào thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2015 với chủ đề “Toàn Ngành chung sức đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III ngành Kế hoạch và Đầu tư”.

Vừa qua, Lãnh đạo  Ban Quản lý các KCN, KKT, KCX các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh và Cần Thơ đã tham dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ 1 tổ chức tại  Ban Quản lý Khu Kinh tế Long An.

Trong buổi Hội nghị, Đại diện Ban Quản lý các tỉnh nghe báo cáo tình hình hoạt động của Cụm trong năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Hội nghị đã đánh giá sự nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm. Phong trào thi đua trong Cụm đã được phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Tại buổi Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất chọn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre Khối Trưởng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long là Khối phó Khối Thi đua các tỉnh miền Tây Nam bộ 1 trong năm 2016.

Tác giả: 

Đặng Thành Hậu

Các tin cùng chuyên mục