Tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Chiều ngày 16/12/2014, tại trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các khu công nghiệp, các đồng chí trong Chi ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp và 35 đồng chí là đảng viên, quần chúng đang công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp.
Trong năm Chi bộ đã triển khai sâu rộng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên và quần chúng bằng nhiều hoạt động phong phú như: Tổ chức tuyên truyền, chiếu phim tư liệu trong các buổi Hội nghị; kể chuyện về Bác trong các buổi họp của Chi bộ, Chi đoàn; tham gia thi viết chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” do Đảng ủy các khu công nghiệp tổ chức với số lượng 118 đảng viên, quần chúng tham gia (đạt tỷ lệ 100%) và đã đạt được nhiều giải cá nhân, tập thể.
Với những kết quả đạt được trong học tập làm theo lời Bác của đảng viên và quần chúng trong năm, dịp này Chi bộ đã khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác, kết quả có 09 cá nhân và 03 tập thể được tuyên dương khen thưởng.
Hình ảnh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân được biểu dương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đước Hồ Chí Minh năm 2014.
Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Toàn – Phó Bí thư Chi bộ đã nêu một số nội dung, vận động đảng viên và quần chúng tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đặc biệt là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm nhằm góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thông qua đợt học tập chuyên đề lần này sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
 

Tác giả: 

Văn Triều – PTHT

Các tin cùng chuyên mục